W związku z artykułem „Tygodnika Powszechnego” zatytułowanym „Legionista Pio” informujemy, że:

Do sprawujących władzę należy umacnianie wartości, które pobudzają zaufanie członków społeczności i skłaniają ich do służby na rzecz bliźnich. Uczestnictwo zaczyna się od wychowania i kultury. "Słusznie możemy sądzić, że przyszły los ludzkości leży w rękach tych, którzy potrafią dać następnym pokoleniom motywy życia i nadziei." Jest to fragment z Katechizmu Kościoła Katolickiego, który w sposób wyczerpujący wyjaśnia, dlaczego wśród prelegentów II Kongresu Świętego Ojca Pio w Gdańsku znaleźli się urzędnicy państwowi. Mamy nadzieję, że Redakcja „Tygodnika Powszechnego”, mającego w tytule motto: „Katolickie pismo społeczno-kulturalne” podziela naukę społeczną Kościoła.

II Kongres Świętego Ojca Pio w Gdańsku składał się z dwóch elementów: debat oraz aktów kultu. Debaty odbywały się w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, natomiast kult w kościołach św. Jakuba oraz w Bazylice św. Brygidy. W ten sposób zostały wyznaczone wyraźne granice między tym, co świeckie, a tym, co religijne, do czego nawołuje artykuł. Członkowie Grup Modlitwy Ojca Pio, którzy stanowili najliczniejsze grono uczestników wydarzenia, podczas różnych kongresów zgłębiają treści nie tylko związane ze świętym Stygmatykiem. W tym roku Jubileusz Ojca Pio zbiega się z 100-leciem odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dlatego też, kongres poświęcony był również tematowi umiłowania Ojczyzny. Miłość Ojczyzny i służba dla niej wynikają z obowiązku wdzięczności i porządku miłości... czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego.

Na zakończenie życzymy „Tygodnikowi Powszechnemu” sukcesów w budowaniu jedności w Kościele i Polsce płynących z rzetelnej pracy dziennikarskiej.

 

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska